Contra-indicaties

  • Ontstekingsprocessen van het ader- en lymfestelsel of hoge koorts
  • Besmettelijke (huid)ziektes
  • Grote wonden of schimmelvelden aan de voeten
  • Ernstige hart-, nier- of schildklierklachten
  • Posttraumatische dystrofie